Co powinno się wiedzieć, decydując się na współpracę z biurem?

1. Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej nie jest czynnością jednostronną. Zrobimy wszystko, aby sprawy Państwa firmy były prowadzone fachowo, ale musimy na bieżąco otrzymywać informacje mające wpływ na cały proces.

2. Jeżeli brakuje Państwu czasu na kontakty z biurem, prosimy o wyznaczenie osoby do kontaktu.

3. Terminowe dostarczanie dokumentów do kancelarii to podstawa. Tylko wtedy będziemy mogli w odpowiednim czasie zareagować czy skorygować niektóre rozwiązania, a przez to zaoszczędzić Państwa pieniądze. Terminy urzędów skarbowych są nieprzekraczalne, a ich niedotrzymania wiąże się z sankcjami dla podatnika.

4. Dostarczane do kancelarii faktury i dokumenty muszą być dobrze opisane (np. kupując środek trwały należy zaznaczyć, gdzie on będzie użytkowany, w jakim celu itp.) Podczas wizyty w biurze można skonsultować pewne decyzje, uzyskać poradę, oszacować ryzyko określonego działania.

5. Konsultujcie Państwo z biurem ważne decyzje, inwestycje związane z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Wskażemy najkorzystniejsze rozwiązanie z podatkowego punktu widzenia i podpowiemy, jaki wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy leasingowe, remont, modernizacja).

Rady dla klientów:

Jakość obsługi, a tym samym optymalizacji podatkowej firmy, zależy od dobrej współpracy między klientem a biurem.

Jeżeli planujecie Państwo inwestycję, poproście biuro o radę.

Nie zostawiajcie ważnych spraw na ostatnią chwilę.

Wzajemne zaufanie jest podstawą udanej współpracy.