Cennik

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega zmianie gdy dokumentacja księgowa lub kadrowa Klienta zmienia się znacząco.

Minimalne ceny netto oferowanych usług:

  • ryczałt ewidencjonowany 125,00 zł./miesiąc
  • księga przychodów i rozchodów 150,00 zł/miesiąc
  • księga rachunkowa 500,00 zł./miesiąc
  • sprawy pracownicze z ZUS 35,00 zł./1 osoba

Ceny usług uzależnione są od formy prowadzonej księgowości, ilości zatrudnionych pracowników i ilości dostarczonych dokumentów.
Odpłatność za usługi jest indywidualnie negocjowalna.
Ceny usług wyrażone są w kwotach netto.